Освітня робототехніка: в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа»

Освітня робототехніка: в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа»

20 листопада 2019 року в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» відбувся тренінг «Використання елементів робототехніки в освітньому процесі» на базі STEM-центру кафедри інформатики та методики її навчання фізико-математичного факультету. Тренінг провела канд. пед. наук, доц. Карабін О. Й. для студентів спеціальності 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта.

На тренінгу розглянули основи алгоритмізації та механіки робота, базові принципи конструювання та програмування, застосування функціональних датчиків робота, управління поведінкою руху при проходженні ним траси та елементи його просторового позиціонування.

У межах тренінгу запропоновано шляхи використання робототехніки на основі конструктора LEGO в освітньому процесі майбутніх фахівців.

Отримані знання сприятимуть розвитку творчих здібностей студентів, формуванню вмінь передбачити результати своєї проєктної діяльності, удосконаленню логічного мислення та навичок алгоритмічного програмування, опануванню основ конструювання та проектування.

Тренінг сприяв зацікавленості студентів до проєктної діяльність із основ робототехніки, розвитку дослідницької діяльності, залученню до науково-технічної творчості.

Updated: листопад 20, 2019